774 409 909

Komu jsou služby určeny

Rodičům nebo širší rodině dětí umístěných mimo jejich péči v dětských domovech, zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc, dětských centrech, v pěstounské péči či psychiatrické léčebně, kteří by přivítali pomoc a podporu při udržení vztahových vazeb se svými dětmi.

Rodiče se na nás mohou obrátit, ať už je umístění dítěte situace nová nebo ji prožívají dlouhodobě.

 • Pomůžeme porozumět vzniklé situaci
 • Poskytujeme základní orientaci v systému SPOD
 • Informujeme o právech a povinnostech jednotlivých aktérů
 • Hovoříme o potřebách dítěte
 • Poskytujeme psychickou podporu rodičům
 • Usnadníme vstup do interakce s OSPOD a pečujícími osobami
 • Nabízíme podporu kontaktů rodičů s dětmi umístěnými mimo jejich péči , tak aby v jejich rámci docházelo k udržení a prohloubení rodinných vztahů a vazeb
  • Příprava na společně strávený čas a následná reflexe
  • Doprovázení kontaktů, podpora v obtížných situacích
  • Přímá podpora ve formě proplácení jízdného, vstupenek, ubytování, fotografií

Všem rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci, v jejímž důsledku je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte, nabízíme základní jednorázové poradenské služby. Můžete se na nás obrátit, pokud si sami nevíte rady v těchto situacích:

 • Hrozí vám odebrání dítěte a jeho umístění mimo vaši péči
 • Jste těhotná a přemýšlíte, zda a jak se budete o dítě starat
 • Rozcházíte se s partnerem a trápí vás situace dítěte
 • Poradíme vám v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci pro rodinu
 • Další otázky spojené s péčí a výchovou dítěte – odkazujeme na další odborné služby
Nahoru