774 409 909

XVII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI mimo rodičovskou péči

 


Termín: 26. – 27. 9. 2018
Místo: Brno, Údolní 39, Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla


Seminář, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Od roku 2001 se koná pravidelně v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program se vždy soustředí na aktuální situaci v péči o ohrožené děti, dlouhodobě se věnuje tématu transformace systému a přináší náměty k zavádění nových přístupů a metod do praxe.

K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí.


TEMATICKÉ OHRUHY:

  • Dětská traumata
  • Pěstounská péče prarodičů a dalších příbuzných
  • Přemístění dítěte – metody a techniky práce
  • Proces předávání dítěte z PPPD do následné péče
  • Umístění dítěte do PP a spolupráce s rodinou
  • Výchovná opatření v praxi OSPOD

Tradiční struktura programu semináře je zachována,  workshopy budou akreditované MPSV – každý účastník získá osvědčení o akreditovaných vzdělávání v rozsahu 10 výukových hodin.

 

Nahoru