774 409 909

XIX. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

Termín: 25. - 26. 9. 2019
Místo: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
          sál Otakara Motejla

Sborník ke stažení: zde

 

Seminář, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2001 se koná pravidelně v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast transformace systému péče o ohrožené děti, systematicky rozvíjí koncepční otázky a reflektuje aktuální situaci. Workshopy a vzdělávací programy přináší náměty a podněty k zavádění nových přístupů a metod do praxe a jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

K účasti na semináři jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
V současné době připravujeme program semináře, který bychom letos opět chtěli zaměřit na téma pěstounské péče a to v jejich různých formách a podobách – na přechodnou dobu, péče prarodičů a příbuzných a tzv. dlouhodobá pěstounská péče.

Nahoru