774 409 909

Realizované projekty

2012

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2012
  • Projekt CHILDHOOD LINKS – francouzská inovativní metoda zaměřená na zachování rodinných vazeb dětí umístěných mimo rodičovskou péči.
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • XII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, říjen 2012)
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Olomouckého a Zlínského kraje (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2012)


2011

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2011
  • Projekt Podpora a rozvoj pěstounské péče v Olomouckém kraji (leden – prosinec 2011)
  • Projekt CHILDHOOD LINKS – francouzská inovativní metoda zaměřená na zachování rodinných vazeb dětí umístěných mimo rodičovskou péči (říjen – prosinec 2011)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • Vzdělávací program Rodinný sociální asistent – akreditace MPSV, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, (Brno, říjen-prosinec 2011)
  • XI. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, říjen 2011)
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů Olomouckého a Zlínského kraje (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2011)

 

2010

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2010
  • Podpora a rozvoj pěstounské péče v Olomouckém kraji (září – prosinec 2010)
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • Vzdělávací program Metody a techniky sociální práce v náhradní rodinné péči, (Brno, červen-listopad 2010)
  • Vzdělávací program pro lektory odborné přípravy – „Odborná příprava pěstounů a osvojitelů“ (Praha, listopad-prosinec 2010)
  • X. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, říjen 2010)
  • Odborná příprava pěstounů a osvojitelů (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2010)

 

2009

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2009
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • Vzdělávací program Metody sociální práce v náhradní rodinné péči, (Brno, březen-květen 2009)
  • IX. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče (Brno, září - říjen 2009)
  • Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny (ve spolupráci se STROP o. s. Zlín, březen - prosinec 2009)

 

2008

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2008
  • Rodiný sociální asistent, říjen 2007 – březen 2008
  • Činnost veřejné správy v odborné přípravě pěstounů a osvojitelů - metody a techniky práce, březen – květen 2008
  • Metody sociální práce v náhradní rodinné péči, srpen 2008
  • Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny (ve spolupráci s organizací STROP, o. s. Zlín), březen – listopad 2008
  • Aktuální otázky náhradní rodinné péče, říjen 2008
 

2007

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2007
 • VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
  • VII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče, akreditovaný program průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR, Brno, 10. -11. října 2007
  • Rodinný sociální asistent, akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvem práce a sociálních věcí, 150 hodin, zahájení v říjnu 2007
  • Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny
  • Vzdělávání pěstounů
  • Sociální práce v náhradní rodinné péči
 • DALŠÍ AKTIVITY:
  • V r. 2007 byla navázána spolupráce s partnerskou organizací v Chorvatsku - Obiteljski centar Split na projektu Rozvoj sociálních služeb ve Splitsko - dalmatském regionu. V prosinci 2007 byla na Městském úřadu města Splitu prezentována činnost o. s. TRIADA pracovníkům veřejné správy města i celého regionu a dohodnut další postup při realizaci.

 

2006

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2006
  • Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně-právních vztazích (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
  • Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
  • Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů (ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Probační a mediační službou ČR)
  • Kvalita v občanském poradenství (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
  • Rodinný sociální asistent - Globální grant (financováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR)
  • Pomozte dětem - Služby rodinné sociální asistence (financováno ze sbírkového projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize)

 

2005

 • Občanská poradna
 • Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
 • Náhradní rodinná péče
 • DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2005
  • Poradenství, vzdělávání a supervize v náhradní rodinné péči, (2004-2005) podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků NIF
  • Rodinný sociální asistent (2005-2006), Globální grant, NROS
  • Semináře pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí "Sociální práce v náhradní rodinné péči" (06/2005. 11/2005)
  • VI. celostátní seminář NRP "Aktuální otázky náhradní rodinné péče", Brno, 10/2005
  • Arteterapie pro rodiče s dětmi (2005), letní tábor pro rodiče s dětmi s prvky arteteterapie (7/2005)
Nahoru