774 409 909

Vzdělávání pro pěstouny 2020

Jednodenní semináře – II. pololetí 2020

Skupinové vzdělávání Brno (půldenní, 1x měsíčně, Brno)

Je určeno zejména těm pěstounům, kteří mohou absolvovat vzdělávání v pracovní den, skupina se schází v počtu cca 8 – 12 osob. Dle požadavků je zajištěno hlídání dětí předškolního věku.
Místo konání: přednáškový sál TRIADA-Poradenské centrum, Orlí 20, 602 00, Brno
Rozsah vzdělávání – 4 x 60 minut 8:30 – 12:30 hodin.

Termíny II. pololetí
čtvrtek 3. září, 1. října 2020 „Jak se připravit a přežít dospívání dětí“
pokračování tématu z březnového setkání
Lektorka: Dana Pukancová
Slovenská kolegyně, se kterou spolupracujeme již řadu let. Speciální pedagožka s dlouhodobou praxí v oblasti doprovázení pěstounů, působila jako ředitelka soukromého dětského domova, zkušená lektorka mezinárodního vzdělávacího programu PRIDE a odborných příprav pěstounů a osvojitelů.

čtvrtek 5. listopadu 2020 „Jak hovořit s dítětem o závislostech?“
Lektor: Roman Hloušek
odborný lektor společnosti RENADI, poskytující odbornou pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním alkoholu, návykových léků, hazardním hraním, hraním počítačových her atd.

čtvrtek 3. prosince 2020 „Aktuální otázky náhradní rodinné péče“
Lektoři: pracovníci TRIADA-Poradenské centrum

 

Vzdělávací a supervizní skupina pro pěstouny Olomouc

Termín: 7. Listopadu Místo konání: Olomouc, Wurmova 7
Téma: Hranice ve výchově.  lektorka: Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.
Rozsah vzdělávání – 6 x 60 minut 8:45 – 15:15 hodin
Hlídání dětí předškolního věku není zajištěno.

Vzdělávací a supervizní skupina pro pěstouny Šumperk

Termín: 20. 8. 2020 Místo konání: Šumperk, středisko Doris, Komenského 9
Rozsah vzdělávání – 4 x 60 minut 8:45 – 13:00 hodin

Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.
V souladu s §47a Zákona o sociálně právní ochraně dětí jsou vzdělávací programy pěstounům nabízeny bezplatně. Náklady na realizaci kurzu hradí organizace, se kterou má pěstoun uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče. Cena jednotlivých 4 hodinových bloků je 700 Kč na jednoho účastníka, 5 -6 hodinové bloky 800 Kč.

Pro přihlášení na tyto jednorázové vzdělávací akce postačí email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Janč, koordinátor vzdělávání, telefon 774 225 665
Můžete se také přihlásit prostřednictvím Vašeho klíčového pracovníka.

Vzdělávací a supervizní skupina pro pěstouny na přechodnou dobu Brno

  • 13. 8. 2020

  • 12. 11. 2020

Vícedenní vzdělávání pro pěstouny 2020

Víkendové vzdělávání, které je vždy spojeno i s programem pro děti a umožňuje větší výměnu zkušeností a postřehů z praxe. Zajímavě prožitý víkend, vzdělávací témata pro dospělé, trocha zábavy pro děti – a vlastně pro všechny.
TRIADA-Poradenské centrum hradí pobyt a vzdělávání. Společně s externími asistenty hradí a zajišťuje program pro děti. Pěstouni si hradí stravování.

Termíny a místa konání:
21. - 23. srpna 2020 - Ekocentrum Trkmanka V. Pavlovice – www.ekoncentrum-trkmanka.com
(OBSAZENO)
Zahájení: pátek 21. 8. 14,30 hodin
Ukončení: neděle 23. 8. 15,00 hodin

2. - 4. října 2020 - Borovinka – sportovní areál Orla, Domanín – www.borovinka.cz
(OBSAZENO)
Každý rok se snažíme přivést Vás do nového prostředí – tentokrát na Vysočinu. Areál má velký pozemek, sportoviště i nabídku pro aktivity dětské skupiny – dřevěný hrad, lanové centrum, minigolf atd.
Zahájení: pátek 2. 10. 14,30 hodin
Ukončení: neděle 4. 10. 15,00 hodin

23. - 25. října 2020 - Vyhlídka, Blansko Češkovice – www.vyhlidka-blansko.cz
NOVÝ TERMÍN
Tentokrát ve větším počtu – společné setkání pěstounů i pěstounů na přechodnou dobu. Budeme mít k dispozici celý areál pro společná setkání i práci ve skupinách.
Zahájení: pátek 23. 10. 14,30 hodin
Ukončení: neděle 25. 10. 15,00 hodin

Průběžně budeme program a informace aktualizovat. Další konzultaci Vám poskytnou Vaši klíčoví pracovníci, s organizačními otázkami se můžete obracet také na pracovníka pro vzdělávání Mgr. Viktora Janče, nejlépe na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Témata:

  • „Pěstounství a jeho dopad do partnerských a rodinných vztahů“
  • „Jednání a komunikace s lidmi závislými na omamných a psychotropních látkách“
  • „Vývojové fáze dítěte - od narození po dospělost, vývojové fáze rodiny“
  • „Jak rozvíjet dítě v batolecím a předškolním věku“
  • „Aktuální informace, reflexe pěstounské praxe“
  • „Pěstounství a jeho dopad do partnerských a rodinných vztahů“
  • „Fetální alkoholový syndrom a jeho důsledky pro vývoj dítěte“

Jednotlivá témata budou přizpůsobena účastníkům každého víkendu.

Externí lektoři vzdělávání:

Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D.
Psycholožka, terapeutka, věnuje se vědecko-výzkumné činnosti v Psychologickém ústavu AV ČR, pracuje jako terapeutka, manželská a rodinná poradkyně. Absolventka psychoterapeutického výcviku v Institutu pro transformační systemickou terapii podle Satirové.

Mgr. Eva Pávková
Psycholožka a mediátorka s mnohaletou zkušeností v oblasti SPOD v rámci státní správy i nestátních organizací. Jako lektorka vyučuje v přípravách pro budoucí osvojitele a pěstouny, na seminářích pro rodinné asistenty, sociální pracovníky, mediátory a advokáty v rámci České republiky i v zahraničí.

Mgr. Milan Pilát, Ph.D.
Klinický psycholog a psychoterapeut zaměřený na dětskou klientelu, pracuje v Dětské nemocnici Brno a v privátní klinickou-psychologické praxi. Zaměřuje se zejména na ambulantní psychodiagnostickou a rodinně terapeutickou činnost u dětí a dospívajících.

Lektoři RENADI, o.p.s.
Společnost poskytuje lidem a jejich blízkým odbornou psychosociální pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním alkoholu, návykových léků, hazardním hraním, hraním počítačových her a s případnými psychickými potížemi.

Lektoři TRIADA-Poradenské centrum:

Mgr. Hana Jeřábková
Speciální pedagožka, dříve logopedka, nyní již 11 let sociální pracovnice organizace TRIADA - Poradenské centrum, z.ú. Zkušenosti s prací s rodinou v systému SPO v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, klíčová pracovnice v rámci doprovázení při výkonu pěstounské péče. Absolventka výcviku Systemická práce s párem a rodinou. Lektorka odborných příprav.

Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.
Lektor příprav budoucích pěstounů a osvojitelů a lektor vzdělávacích programů pro pěstouny.
Doktorské studium na AF Mendelovy univerzity v Brně, studium teologie na ETF Univerzity Karlovy v Praze. Vzdělání se zaměřením na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích, akreditovaný výcvik rodinné terapie psychosomatických poruch, výcvik v dyadické vývojové psychoterapii poruch attachmentu, výcvik ve filiální terapii/ terapii hrou. Od roku 2012 se plně věnuje práci s pěstouny. Od roku 2004 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty.

PhDr. Eva Rotreklová
Zakladatelka a ředitelka nevládní organizace TRIADA-Poradenské centrum, z.ú., odborný garant,
lektorka, supervizorka.
Filozofická fakulta MU - sociologie, psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii,
Fakulta humanitních studií UK – supervizor v pomáhajících profesích.
V oblasti sociálně právní ochrany dětí pracuje od roku 1991 (Sdružení SOS dětských vesniček ČR, Trialog, TRIADA), od roku 1995 doprovázení a odborné služby pro pěstouny a osvojitele, od roku 2000 lektorka odborných příprav pěstounů a osvojitelů a vzdělávacích programů, supervizorka v oblasti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounů.

Informace a přihlášení

Viktor Janč
774 225 665
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace ke vzdělávacím programům

Vzdělávací programy jsou určeny pěstounům i absolventům příprav pro budoucí pěstouny, kteří na přijetí dítěte do rodiny čekají. Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Pro přihlášení na vícedenní vzdělávání použijte prosím přihlášku, která je poněkud podrobnější. Vzhledem k tomu, že objednáváme ubytování, program pro děti a později i stravování, rozmyslete si Vaši účast pečlivě. Před každým víkendem obdrží přihlášení podrobný program, objednávku stravování a dispozice ke konkrétnímu programu a ubytování.

V souladu s §47a Zákona o sociálně právní ochraně dětí jsou vzdělávací programy pěstounům nabízeny bezplatně. Náklady na realizaci kurzu hradí organizace, se kterou má pěstoun uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče. Cena jednotlivých 4 hodinových bloků je 600 Kč, pokud účastník absolvuje v daný den oba vzdělávací bloky, cena činí 900 Kč na jednoho účastníka.

Počet účastníků ve skupině je omezen, v případě zájmu o kterýkoli z uvedených vzdělávacích programů nás prosím kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na výše uvedenou emailovou adresu, případně na tel. číslo 774 225 665 můžete směřovat také jakékoli Vaše dotazy ohledně vzdělávacích programů.  Bližší informace o organizaci TRIADA – Poradenské centrum, z.ú.. naleznete na http://www.triada-centrum.cz/organizace/o-nas
Nahoru