774 409 909

Lidé v organizaci

TRIADA - Poradenské centrum

PhDr. EVA ROTREKLOVÁ - ředitelka – statutární zástupce, odborný garant
 
Mgr. GABRIELA LOCKEROVÁ – sociální pracovnice
Vystudovala magisterské studium oboru sociální pedagogika a poradenství na FF a PdF Masarykovy univerzity v Brně. Již za studií se začala zabývat prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a následně prací s ohroženou rodinou. V poradenském centru Triada pracuje s ohroženými rodinami od roku 2006. Působila také pod MPSV ČR jako administrátor a lektor rodinných konferencí zaváděných do práce s ohroženou rodinou v rámci IP "Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny". Průběžně lektoruje vzdělávací programy a kurzy pořádané poradenským centrem Triada na téma práce s rodiči ohroženého dítěte a lektorsky spolupracovala také s Ligou lidských práv.
 
Mgr. EVA VALENTOVÁ – sociální pracovnice
Mgr. HANA JEŘÁBKOVÁ – sociální pracovnice
Mgr. MARIE JÍLKOVÁ  - sociální pracovnice
 
Ing. Bc. JIŘÍ HORT, Ph.D. – sociální pracovník
Vystudoval doktorské studium na AF Mendelovy univerzity v Brně a bakalářské studium teologie na ETF Univerzity Karlovy v Praze. Své další vzdělávání pak zaměřoval na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích. Je absolventem akreditovaného výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.), výcviku v dyadické vývojové psychoterapii poruch attachmentu (NATAMA, o.p.s., Praha), výcviku ve filiální terapii/ terapii hrou (Mgr. Zuzana Tatárová) a programu My Backpack (TRIADA - Poradenské centrum, z. ú., Brno).
Po ukončení studia VŠ pobýval 2 roky ve Francii, kde žil a pracoval s lidmi s mentálním a duševním hendikepem, poté pracoval 10 let v Západních Čechách jako sociální pracovník. Od roku 2012 se plně věnuje práci s pěstouny. Od roku 2004 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty. Je lektorem příprav budoucích pěstounů a osvojitelů a lektorem vzdělávacích programů pro pěstouny.
 
 
Mgr. LENKA VYZOURKOVÁ – sociální pracovnice (na MD)
 

VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. VIKTOR JANČ - koordinátor vzdělávacích programůSPRÁVNÍ RADA

PhDr. HANA THIELOVÁ
JUDr. BLANKA HOLÁ
prof. Ing. ZDENĚK SMÉKAL, CSc.
 

Revizorka

Ing. DAGMAR MOUČKOVÁ
Nahoru