774 409 909

Lidé v organizaci

TRIADA - Poradenské centrum

PhDr. EVA ROTREKLOVÁ - ředitelka – statutární zástupce, odborný garant
Mgr. IRENA STEJSKALOVÁ - pedagog
Mgr. MARIE JÍLKOVÁ  - sociální pracovnice
 

VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. VIKTOR JANČ - koordinátor vzdělávacích programů


SPRÁVNÍ RADA

PhDr. HANA THIELOVÁ
JUDr. BLANKA HOLÁ
prof. Ing. ZDENĚK SMÉKAL, CSc.
 

Revizorka

Ing. DAGMAR MOUČKOVÁ
Nahoru