vzdělávání

JEDNO DÍTĚ A DVĚ RODINY – inovativní přístup k práci s rodiči dítěte umístěného v PP/PPPD

Vzdělávání je určeno pracovníkům sociálně právní ochrany dětí (sociální pracovníci, kurátoři)
doprovázejících organizací, pěstounům na přechodnou dobu a dalším odborníkům.
TRIADA-Poradenské centrum realizovala v letech 2020 – 2022 inovativní projekt, jehož výstupem jsou metodické materiály a vzdělávací program pro použití navrhovaných i postupů a metodik v praxi.
Více informací::ZDE

 

Vzdělávací program My Backpack
(Číslo akreditace MPSV ČR: A2020/0742-SP/PC v rozsahu 24 hodin)

připravujeme novou skupinu - první pololetí 2024

Program je určen zejména pro sociální pracovníky v oblastní náhradní rodinné péče, pro pracovníky doprovázejících organizací, pro psychology a další profesionály pracující s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče.
Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta.

Metoda My Backpack pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do dětského domova nebo do pěstounské péče. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči nebo v dětském domově.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí umístěných mimo vlastní rodinu.

Rozsah vzdělávacího programu -  24 hodin, rozdělených do dvou setkání v rozsahu 16 a 8 výukových hodin

Dokumenty ke stažení

  • My Backpack - aktuální nabídka
    vzdělávání My Backpack používá ke své práci loutku káčátka a baťůžek od certifikovaného výrobce Moravská ústředna Brno, d.u.v., podrobnosti
  • Přihláška ke vzdělávacímu programu ke stažení zde

 

 

Nahoru