774 409 909

Nabídka vzdělávacích programů

Vzdělávací program My Backpack
(Číslo akreditace MPSV ČR: A2020/0742-SP/PC v rozsahu 24 hodin)

1. - 2. 12. 2022 (první dva dny vzdělálvání)

20. 1. 2023 (závěrečný den vzdělávání)

Program je určen zejména pro sociální pracovníky v oblastní náhradní rodinné péče, pro pracovníky doprovázejících organizací, pro psychology a další profesionály pracující s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče.

Trénink v metodě My Backpack (MBP) v ČR probíhá ve spolupráci a za stálé průběžné supervize týmu Mijn Backpack z Holandska, kde byla metoda vyvinuta.

Metoda My Backpack pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do dětského domova nebo do pěstounské péče. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči nebo v dětském domově.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí umístěných mimo vlastní rodinu.

Rozsah vzdělávacího programu -  24 hodin, rozdělených do dvou setkání v rozsahu 16 a 8 výukových hodin

Lektorky

  • Mgr. Taťána Šimečková
  • Mgr. Gabriela Vykypělová  

 

Vzdělávací program My Backpack obsahuje praktický nácvik s materiály My Backpack – počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také vzdělávací bloky k  tématu poruch vztahové vazby, traumatu v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou My Backpack přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte.

Vzdělávací programy jsou úzce provázány s dlouhodobým praktickým působením lektorů na poli náhradní rodinné péče (v oblasti vzdělávání i odborného poradenství) a v oblasti práce s rodinou ohroženého dítěte. Jsou vedeny interaktivní zážitkovou formou s aktivním zapojením každého účastníka. Odborným garantem vzdělávacích programů je ředitelka TRIADA – Poradenské centrum PhDr. Eva Rotreklová.

Počet účastníků ve skupině je omezen, v případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na který můžete směřovat také jakékoli Vaše dotazy ohledně vzdělávacích programů, případně na tel. číslo 774 225 665.

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Nahoru