O nás

TRIADA-Poradenské centrum, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2003 s cílem poskytovat činnosti zaměřené na ochranu lidských a občanských práv, zejména práva na rodinný život a ochranu zájmů nezletilých dětí.

Pro naplnění svého účelu ústav:

  • vykonává činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, k nimž je oprávněn jako pověřená osoba ve smyslu platného zákona,
  • rozvíjí metodickou, koncepční a publikační činnost v souladu s účelem svého založení,
  • zajišťuje vzdělávací programy a vykonává lektorskou činnost,
  • spolupracuje se státními orgány, institucemi a nestátními organizacemi, právnickými i fyzickými osobami, tuzemskými i zahraničními,
  • uskutečňuje i další projekty v souladu s účelem svého založení.

TRIADA-Poradenské centrum, z. ú. je:

  • pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
  • vzdělávací instituce s akreditovanými programy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Nahoru