Naše pravidla

 • dodržujeme práva klientů – nemusíte nám sdělovat své jméno; informace, které se o vás dozvíme, ani to, že jste nás navštívili, nebudeme bez vašeho souhlasu sdělovat někomu dalšímu
 • neděláme rozdíly mezi lidmi – službu poskytujeme rodinám s nezletilými dětmi bez rozdílu rasy, politické příslušnosti, náboženského vyznání apod.
 • respektujeme rozhodnutí klientů – můžete se svobodně rozhodnout, jak chcete svou situaci řešit a my vám poskytneme potřebnou podporu bez ohledu na své postoje či názory (nejde-li o protiprávní jednání; nejsme zbaveni zákonné oznamovací povinnosti) a nezávisle na státních institucích
 • pohlížíme na rodinu jako na celek, kdy každý její člen může přispět ke změně nepříznivé situace a každý je touto situací ovlivňován
 • poskytujeme službu v souladu s platnou legislativou a závaznými předpisy

 

Práva klientů

 • právo na ochranu soukromí, důstojnosti, dobré pověsti a jména
 • právo vystupovat anonymně
 • právo a ochranu osobních údajů
 • právo získat věcnné a správné informace a potřebnou podporu
 • právo na uplatnění vlastní vůle při řešení své situace
 • právo přizvat k jednání třetí osobu
 • právo nahlédnout do své dokumentace
 • právo podat stížnost
 • právo na využití veškerých služeb bezplatně
 • právo ukončit s námi kdykoliv bez udání důvodu spolupráci, právo se na nás znovu obrátit
Nahoru