CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

XXIV. ročník se uskuteční v termínu 25. - 26. září 2024 opět ve Školicím centrum JmK.

Témata pro příští seminář: 

STŘEDA
- Rodinné vztahy a vazby v tzv. příbuzenské PP, kořeny osvojeného dítěte
- Kořeny, vztahy a vazby dítěte a principy terapeutického rodičovství
- Podpora rodiny při umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
- Oprávnění a povinnosti aktérů v kontextu reformy systému
ČTVRTEK
- PRÁVA DÍTĚTE V SOUDNÍM ŔÍZENÍ
- RODINNÉ VZTAHY A VAZBY DÍTĚTE V PP /PPPD
- PRÁVO OSVOJENÉHO DÍTĚTE ZNÁT SVÉ KOŘENY

 

XXIII. celostátní seminář "Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů" 2023 v termínu 20. - 21. září

Od roku 2001 se pravidelně koná v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast sociální práce v systému péče o ohrožené děti. Rozvíjí koncepční otázky a přináší podněty a náměty k zavádění nových přístupů a metod do praxe.

Téma roku 2023:
Novelizace zákona o sociálně právní ochraně dětí – aktuální stav legislativního procesu v září 2023, výklad změn, připravenost systému na zavádění změn do praxe
přednášející pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová - ředitelka odb. rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV
JUDr. Zuzana Zárasová - vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče MPSV
Nová právní úprava ochrany dětí a podpory rodin
PhDr. Miloslav Macela poradce ministra a gestor přípravy nové právní úpravy

Právní blok v rozšířeném formátu 8 výukových hodin akreditovaného vzdělávacího programu „Aktuální otázky rodinného práva v praxi sociálně právní ochrany dětí s hvězdnou lektorskou účastí Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., JUDr. Markéta Kačerová Nováková, Mgr. Klára Ille, Mgr. Alice Trávníková, Mgr. Eva Pávková, PhDr. Eva Rotreklová

Workshopy a vzdělávací programy akreditované MPSV - inovativní metody a prohlubování měkkých dovedností odborníků SPOD.

Celkem 16 výukových hodin, z toho až 14 akreditovaných MPSV.

Informace ZDE Přihláška ZDE

 

Nahoru