774 409 909

XXII. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

XXIII. celostátní seminář "Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů" 2023 v termínu20. - 21. září

XXII.CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVAN OD RODIČŮ

Od roku 2001 se pravidelně koná v podzimním termínu a stal se významnou odbornou akcí, jejíž program je zaměřen na oblast sociální práce v systému péče o ohrožené děti. Rozvíjí koncepční otázky a přináší podněty a náměty k zavádění nových přístupů a metod do praxe.

Akreditované programy XXII. ročníku celostátního semináře

Vzdělávací programy s akreditací MPSV
(anotace součástí rezervačního systému při přihlašování)

1. „Oprávnění a povinnosti aktérů systému ochrany ohrožených dětí“ (5 hodin)
akreditace A2021/0668-SP/PC/VP             lektor: PhDr. Bc. Miloslav Macela

2. „Příbuzenská pěstounská péče – možnosti a rizika“ (6 hodin)
akreditace A2018/0384-SP/PC                     lektorka: Mgr. Dana Pukancová

3. „Jak mluvit s dětmi o těžkých událostech“ (6 hodin)
akreditace A2022/0267-SP/PC                           lektorka: Mgr. Eva Pávková

4. „Jedno dítě a dvě rodiny (6 hodin)
akreditace A2018/0385-SP/PC                      lektorka: PhDr. Eva Rotreklová

5. „Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu“ (6 hodin)
akreditace A2021/0842-SP/PC                      lektorka: PhDr. Eva Rotreklová

 

Nahoru